A közbeszerzési tanácsadó feladatköre

Közbeszerzési tanácsadó képzés

A pályázatok, tenderek világában gyakran szükséges, bizonyos esetekben egyenesen előírt egy közbeszerzési tanácsadó alkalmazása, aki a folyamatok jogszerűségét felügyeli. Akár saját alkalmazottunkat képezzük ki, akár felkérünk külsős szakembert, a képzés ugyanúgy megy végbe. Az alap tanácsadói tudást egy OKJ-s tanfolyamon, intenzitásától függően egy-két év alatt lehet elsajátítatni. Ez gyakorlatilag megadja az alapokat, ami után már „csak” a folyamatos jogi változásokat kell figyelembe venni és követni.

Amennyiben azonban európai uniós pénzforrásokra pályázunk, illetve a pályázati összeg meghaladja a negyven millió forintot, már törvény írja elő a közbeszerzési tanácsadó alkalmazását. Mégpedig nem is akármelyik szakemberét, hanem úgynevezett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó felkérését. Az ilyen szakember már számos további követelménynek felel meg. Egy felől rendelkezik egy felsőfokú végzettséggel és két éves közbeszerzési gyakorlattal. Másfelől kiegészítő képzéseken vett rész, regisztrált az állami szerveknél, melyről azonosítója alapján online meg is győződhetünk. Végezetül pedig felelősségbiztosítással bír.

Közbeszerzési tanácsadó az ajánlatkérő képviseletében

Gyakran gondolják, hogy közbeszerzési tanácsadó alkalmazása csak az ajánlattevő esetében szükséges. Tény, hogy amennyiben nem a fenti feltétel mellett életbe lépő törvény írja elő, akár nekifuthatunk az eljárásoknak a magunk erejéből is. Ám a joggyakorlat bonyolult, változékony, és a nyelvezete is egyedi, ezzel foglalkozni laikusnak, vagy magát autodidakta módon művelő embernek energia és időigényes. Ráadásul hibák esetén jelentős büntetésekkel, bírságokkal számolhatnak az érintettek, így sokkal biztonságosabb egy közbeszerzési tanácsadó alkalmazása.

Mivel a jogszerű eljárás az ajánlatkérő felé is feltétel, ezért ez az ő esetében is igaz. A közbeszerzési tanácsadó már kezdettől fogva segítheti a pályázati anyag összeállításában, de mindenképpen jelen lesz a döntőbizottság kiválasztásakor. Ez a bizottság szakmai és mégis pártatlan kell legyen, ezeket az érdekellentéteket kiszúrni a szakember feladata. Ugyanígy az elbírálási feltételeket megalkotni is úgy kell, hogy ne csak egy pályázó tudja teljesíteni, mégis elég konkrét legyen.

Közbeszerzési tanácsadó az ajánlattevő képviseletében

Téves elképzelés, hogy egy közbeszerzési tanácsadó képviselné mindkét felet. Ugyan nem áll fenn érdekellentét a két oldal között, mégis két külön felkéréssel kell eleget tenni a két igénynek. Ennek igen egyszerű oka van, az egész munka van akkora, hogy ésszerű felosztani, illetve teljesen más szemszögből kell ugyanazokat az eseményeket vizsgálni, ami egy időben alkalmasint túl sok elfoglaltságot adna egyetlen egy embernek. És akkor mi alapján döntse el a sorrendet?

Jobb tehát a saját közbeszerzési tanácsadó, aki az ajánlattevőt már a kezdetektől segíti. Dr. Galgóczi Gergely olykor már a pályázat megkezdése előtt is pályázatfigyeléssel, monitoringgal követi nyomon a különféle lehetőségeket, és ha olyat látn, ami a megbízóra ráillik, értesíti a lehetőségről. Ezen felül a pályázati anyag ellenőrzése az, ahol leginkább szükséges a tanácsadói segítség.

Fontos, hogy a pályázati anyag megfelelően legyen összeállítva, hiszen annál kevés kínosabb helyzet létezik, mikor a pályázat egy formai hibán csúszik meg és amiatt esünk el a támogatástól. A közbeszerzési tanácsadó nem garancia a sikeres pályázatra, de, hogy nem a bürokrácia vagy a jogi kiskapuk ismeretének hiánya okozza majd, abban biztosak lehetünk. A tanácsadó segít eleget tenni a formai, tartalmi követelményeknek és a teljes folyamat során vigyázza a határidők betartását is.

Az utolsó fázis már a pályázat elnyerése után következik. Ilyenkor még mindig számos dolog akad a közbeszerzési tanácsadó asztalán, amelyre oda kell figyeljen. A pályázatot ugyanis amint elnyertük, meg is kell valósítanunk. Határidőre a köztes mérföldköveknek eleget téve. Ez szintén egy olyan munkafolyamat, ahol jó, ha van egy szakértő, aki ezekre külön felhívja a figyelmet, segít az egymásra épülő munkafolyamatokat megfelelően koordinálni. A közbeszerzési tanácsadó ilyen esetekben is a rendelkezésünkre áll.

A közbeszerzési tanácsadó általános segítségnyújtása

Alapvetően akármelyik oldalról legyen is szó, a közbeszerzési tanácsadó minden helyzetben tud szakmai tanácsadással terelgetni egy pályázatot. Természetesen nem az építkezéshez vagy az adott iparhoz fog ő érteni, de átlátja, hogy melyek a súlyos és melyek a kisebb hibák, milyen határidőket szükséges betartani, vagy hogyan is kezdjünk hozzá a pályázati anyag összeállításának.

Továbbá képviselhet minket vitás esetekben is, vagy ha szimplán csak egyeztetni kell a másik féllel. Ilyenkor szóba kerülhetnek olyan dolgok, amiket egy közbeszerzési tanácsadó szaktudásával könnyebben és gyorsabban fel lehet göngyölíteni. Kevés olyan pályázati helyzet adódik, ahol ne válna a cég javára egy tanácsadót felkérni. Sokkal nyugodtabban mehetünk neki egy egyébként is kellően bonyolult pályázati projektnek, ha tudjuk, hogy legalább a jogi részével nem lesz baj.